Augmented Reality en de Light Guide System: Gepersonaliseerd leren met Real-time feedback in het BuSo

In het buitengewoon onderwijs hebben leerlingen nood aan doorlopende persoonlijke begeleiding, iets wat voor leerkrachten niet altijd een haalbare kaart is. Veelal wordt pas bij het eindresultaat duidelijk dat een leerling een taak foutief uitgevoerd heeft en bovendien is het moeilijk te traceren waar het fout ging. Light Guide Systems zijn opstellingen die persoonlijke begeleiding kunnen bieden. Door middel van licht, geschreven instructies, instructiefilmpjes, figuren, geluid en meer, wordt een leerling stap per stap begeleid. Daar stopt het echter niet. Eén of meerdere camera’s registreren de acties van de leerling. Deze acties worden door de computer gecontroleerd waardoor
feedback in real-time mogelijk wordt.

Scroll naar top