Data als hefboom voor kwaliteitsontwikkeling

De Vlaamse overheid verzamelt data van alle scholen en stelt die ter beschikking via mijn onderwijs.be. Een goede lezing en analyse van deze data kan de kwaliteitsontwikkeling van de school brandstof geven om de schoolcontext in een breder perspectief te plaatsen, om opportuniteiten te ontdekken, om teamleden te betrekken en om sterktes en ontwikkelkansen te zien … Deze lezing, gegeven door een ervaren inspecteur en gewezen directeur, is bedoeld om duiding en inzichten te geven bij de schoolportretten die de onderwijsinspectie hanteert. Het is de bedoeling om inspiratie en ideeën te laten opborrelen om als schoolteam aan de slag te gaan met deze en andere schooleigen data.

Scroll naar top