De technologische taalleraar in een multiculturele samenleving – BaO

De uitdaging voor het geven van Nederlands is in onze huidige maatschappij groter dan ooit. Reeds in de lagere school krijg je door de grote diversiteit vroeg te maken met de aanwezigheid van tal van leerlijnen die allemaal goed moeten worden beheerd. Hoe pak je dit aan? Hoe verdeel je het werk, hoe behoud je het overzicht? Welke technische hulpmiddelen kan je gebruiken? Olivier Dijckmans, leraar in basisschool Omnimundo Antwerpen, bespreekt vanuit zijn ervaring met lesgeven aan anderstalige nieuwkomers en taalzwakkere leerlingen een aantal oplossingen, vooral toegespitst op een digitale leeromgeving, maar ook perfect inzetbaar in een meer traditionele klas. Daarbij laat hij leerlingen zelf ontdekkend leren en leren ze zelf digitale hulpmiddelen gebruiken om zich sterker te voelen in de klas.

Scroll naar top