De Verwondering – een basisschool die leerlingen voorbereidt op de toekomst

Op De Verwondering staat ervaringsgericht leren centraal: kinderen leren zoveel mogelijk door te doen en door zelf hun leervragen te stellen. De leerlingen zijn niet ingedeeld in groepen, maar in fases van een half jaar. Er zijn 16 fases, en de overgang naar een volgende fase is afhankelijk van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. De leerling kan per vakgebied in een andere fase zitten. Hierdoor kan het onderwijsaanbod goed worden aangepast aan de ontwikkeling van individuele leerlingen. De leerlingen starten elke dag in een mentorgroep en komen daar aan het einde van de dag weer samen. De school is ingedeeld in drie grote leerpleinen. Een leerplein bestaat uit een grote centrale ruimte, die plaats biedt aan alle kinderen. Om het leerplein heen zijn ruimtes waar kinderen in kleinere groepen kunnen werken en waar instructie en verwerking van de lesstof centraal staan. De indeling is als het ware omgekeerd: standaard op de gang en als het nodig is naar de klas. Daarnaast zijn er ateliers voor rekenen, taal en kunst. Maar ook een collegezaalopstelling is mogelijk. Daar kunnen leraren een thema inleiden aan een grote groep leerlingen. Of leerlingen kunnen iets presenteren en er ervolgens over in gesprek gaan. Er zijn meerdere leraren per leerplein. De Verwondering maakt gebruik van het International Primary Curriculum (IPC), een lesmethode voor creatieve vakken en vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kunst, wetenschap en techniek. Met IPC bied je lesstof thematisch aan. In de zelfontwikkelde onderwijsvisie werken de kinderen er zoveel mogelijk zelfstandig met dag- en weektaken. En de leraar is vooral een ondersteuner die de leerlingen helpt om zelf antwoorden te vinden. De leerlingen presenteren en houden hun resultaten bij in een portfolio.

Scroll naar top