Eigenaarschap over het eigen leren in De MET – SO

In De MET begeleiden we lerenden, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de lerende wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

De leervraag (challenge) van de lerende staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Autonoom leren betekent niet “in je eentje leren”. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep.

Samen met enkele leerlingen beschrijft Griet Mertens hoe dit verloopt in De MET. Welke tools gebruiken we om het leren te ondersteunen? Hoe plannen leerlingen hun eigen werk? Hoe zorgen we er samen voor dat onze leerlingen ook de eindtermen behalen? We tonen concrete voorbeelden en maken ook tijd voor jullie vragen.

Scroll naar top