Het creëren van eigenaarschap bij leerlingen met onderwijs in units en leerpleinen.

Geïnteresseerd of al aan het werk met units, leerpleinen of domeinen? In 2021 kwam het boek Nieuwe Onderwijsruimte uit. In dit boek komt de visie van Rianne en Tjitske op onderwijs en onze ervaringen met onderwijs in units, leerpleinen of domeinen samen. Zij delen graag met jullie hun verhaal, kennis en ervaringen! Onderwijs organiseren in units, leerpleinen en domeinen biedt veel kansen, maar ook uitdagingen. In deze keynote starten zij bij het waarom, de visie van waaruit zijzelf zijn gaan lesgeven in domeinen.

Ze nemen je mee in de meerwaarde die deze onderwijsvorm heeft voor het realiseren van die visie en de meerwaarde die het heeft om als team je leerlingen te onderwijzen en te ondersteunen. Zij geven voorbeelden van scholen die op verschillende manieren ruimte hebben gecreëerd voor eigentijdse onderwijswaarden en staan ook stil bij de uitdagingen. Er is niet één manier om les te geven in domeinen. Op de HOE vraag is geen pasklaar antwoord te geven. En natuurlijk horen zij dan ook graag jullie vragen, ervaringen en ideeën.

Scroll naar top