Leiderschap in ICT, STEM en digitaal burgerschap – BaO / SO

In deze sessie wordt ingegaan op wat gedeeld leiderschap kan betekenen voor domeinen als ICT, STEM en digitaal burgerschap. Je leert er wat gedeeld burgerschap is en hoe je via gerichte vorming, gebruik van schooleigen data en zelfbeoordelingsinstrumenten kan inzetten op een beter gedragen schoolbeleid. De sessie biedt inzichten uit het Europese L2C-project (Learning leadership for Change). Daarnaast komt het ICT-beleidstool SELFIE uitgebreid aan bod. SELFIE is een online tool voor beleidsplanning op schoolniveau.

Scroll naar top