Leren of presteren? Naar handvatten voor toetsing als een kans voor leren voor elke leerling

Is dit voor een cijfer? Moeten we dit kennen? Gaat u dit vragen op het proefwerk? Deze vragen worden door leerlingen veel gesteld. Toetsen zijn vaak nog de stok achter de deur om leerlingen in beweging te krijgen. Toetsen kunnen voor leerlingen ook beangstigend en spannend zijn. Ze worden gevoeld als een momentopname waarop zij moeten presteren. Als dat niet lukt en zij een onvoldoende krijgen, heeft dat impact op hun zelfvertrouwen, maar vooral op hun motivatie om te willen blijven leren. In haar lezing biedt Dominique Sluismans de deelnemers handvatten hoe ze toetsen zo kunnen inzetten dat het tot succes leidt bij alle leerlingen. Hoe je testen kan inrichten dat de focus ligt op leren in plaats van op momentaan presteren. Daarmee hoopt ze om docenten en schoolleiders niet alleen aan te zetten tot een andere kijk op toetsing, maar ook te helpen in het nemen van de volgende stap op weg naar een leercultuur waarin elke leerling succes ervaart.

Scroll naar top