VOLZET – Power Apps (Intro tot apps maken)

Met Power Apps kan je eenvoudig mobiele en desktop toepassingen maken zonder te programmeren. We leren in deze sessie een Canvas App hanteren om toepassingen te maken en gegevens te verzamelen. We lezen een lijst uit SharePoint uit en schrijven de resultaten ook weer weg naar een SharePoint lijst.
Indien we tijd over hebben bekijken we kort hoe je de verdere verwerking automatiseert met een Power Automate flow.
Scroll naar top