Starten met BYOD

Als school zijn we 4 jaar geleden in het BYOD project gestapt. De reden was de extra nood aan computerlokalen en het heel intensief gebruik van ons OLC. We hebben altijd al de digitale kaart getrokken in onze school en met richtingen informatica/grafische kunsten en architectuur bleek de noodzaak aan een eigen device heel hoog. Graag lichten we toe hoe we van start zijn gegaan, wat we ondertussen hebben bijgeleerd, waar we nog aan dienen te werken en waar de toekomst ons zal brengen

Scroll naar top