Taal in de klas: Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten

Wat doe je tegen een taalontwikkelingsachterstand?
Op welke manier verwerk je taaldoelen in relevante lesthema’s?
Hoe zorg je voor een vlotte lees en schrijfstart?
Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, iedereen heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. De nodige taalondersteuning voorzien is belangrijk voor elke taalleraar, maar ook leerkrachten van zaak- of praktijkvakken spelen hierin een cruciale rol.
Deze sessie vertaalt de beste wetenschappelijke inzichten naar zes handige bouwstenen voor het opzetten van taaltrajecten. Zo krijgen leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen extra leerkansen. We kijken niet alleen naar wie zwak scoort op de taalscreening voor kleuters, maar focussen op het volledige leerplichtonderwijs.
Ga aan de slag met de zes praktische bouwstenen en ontdek hoe je taalproblemen sneller herkent en zelfs voorkomt.
Scroll naar top