Veerkrachtige jongeren dankzij zelfinzicht

Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Wanneer heb ik het soms moeilijk en hoe ga ik daar dan mee om? Het zijn de vragen waar we als tiener allemaal voor stonden. Net zoals onze leerlingen nu in de klas. Soms kunnen die vragen ook zo stevig opspelen dat ze elke vorm van leren in de weg komen te zitten.
In deze sessie bekijken we verschillende manieren om te werken aan veerkracht met je leerlingen. Zowel klastitularissen, mentoren als leerlingenbegeleiders vinden in deze sessie zeker hun gading.
Scroll naar top