Karel de Grote Hogeschool

Over ons

Karel de Grote Hogeschool is met 12.000 studenten verspreid over zeven campussen de grootste hogeschool in Antwerpen. We bieden professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen, een academische masteropleiding en vormingen aan in zes studiegebieden: gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, wetenschappen en technologie, onderwijs, beeldende kunst (Sint Lucas Antwerpen) en sociaal-agogisch werk.

KdG staat voor toponderwijs maar ook voor toponderzoek. Een topcombinatie dus. We doen aan kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek als motor voor een duurzame samenleving. We zoeken samen met werkveld- en kennispartners oplossingen voor praktijkuitdagingen van nu en in de toekomst. Onze innovatieve praktijkgerichte kennis, inzichten en effectieve oplossingen stimuleren het werkveld, onze medewerkers en onze studenten om een betere versie van zichzelf te worden. Zo hebben we met ons onderzoek een positieve impact op de samenleving én op ons onderwijs.

Gemarkeerd product

Products

cropped-102

Citizen Science. Onderzoekscompetenties leren in burgerwetenschap op school. Een onderzoek naar kansen voor participatie.

Onderzoekscompetenties maken deel uit van de 21ste-eeuwse vaardigheden en zijn ingebed in de eindtermen van het Vlaamse lager en secundair onderwijs. Leerlingen leren onderzoekscompetenties het best in de context van authentiek wetenschappelijk onderzoek. Steeds frequenter zien scholen in een deelname aan Citizen Science-projecten een kans om met hun leerlingen aan onderzoekscompetenties te werken. Aanbieders van

Lees verder »

Vacatures

Coördinator ‘Multimedia & Creative Technologies’ (Ad Interim) –50% (m/v/x)

Coördinator ‘Multimedia & Creative Technologies’ (Ad Interim) –50% (m/v/x)

Wat ga je doen?
– Je bent verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de anderstalige variant van onze Multimedia & Creatieve Technologie opleiding.
– Je bent een echte operationele problem-fixer, de persoon die de verschillende neuzen in dezelfde richting houdt binnen verschillende projecten tussen studenten en docenten.
– Je kan de wederzijdse verwachtingen tussen de internationale studenten en ons opleidingsprogramma op elkaar afstemmen.
– Je denkt mee na over nieuwe (vak)inhouden en werkvormen om onze studenten goed te begeleiden, te inspireren en uit te dagen.
– Je zet graag mee je schouders onder de opleiding door deel te nemen aan opleidingsraden, overleg met collega’s en door onderwijsondersteunende taken op te nemen zoals het aligneren van de verschillende opleidingsonderdelen.
– Je onderhoudt een netwerk met vakgenoten en bedrijven als voeding voor je onderwijsopdracht.

Lees verder »
(Praktijk)Lector Internet of Things en begeleider van bachelor-maker-projecten (a.i.) – 25% (m/v/x)

(Praktijk)Lector Internet of Things en begeleider van bachelor-maker-projecten (a.i.) – 25% (m/v/x)

Wat ga je doen?
– Je geeft samen met een ervaren collega les binnen het vak ‘IoT Systems’ voor onze 2e jaars studenten. Je laat hen leren via feedback, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en evalueert hen. Start van de lessenreeks is 19 april, tot en met 2 juni zal je elke dinsdag en donderdagnamiddag actief zijn met deze studenten.
– Je begeleidt 6 eindejaarstudenten in hun bachelorproef, dit wil zeggen dat je hen op wekelijkse basis adviseert, coacht en op weg helpt in de realisatie van hún eindproject. Dit gebeurt op hun vraag en tempo.
– Je werkt voor de onderwijsgroep Wetenschappen & Technologie, gevestigd op campus Hoboken.

Lees verder »

Neem contact met ons op

Scroll naar top