Lexima, supported by Sensotec

Over ons

De educatieve afdeling van Sensotec wordt in ’21-’22 Lexima.

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is een basisvoorwaarde om in onze informatiesamenleving te functioneren. Helaas beheerst niet iedereen deze vaardigheden even goed. Daarom ondersteunt Lexima onderwijsprofessionals bij het uitvoeren van hun allerbelangrijkste taak. Namelijk leerlingen zo goed mogelijk leren lezen en schrijven zodat ze op hun eigen niveau zelfredzaam zijn.

Veel lees- en spellingproblemen zijn het gevolg van onderwijs dat niet optimaal aansluit bij de behoeften en talenten van leerlingen. Daarom helpt onze software leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. De inzet van preventieve software voorkomt dat achterstanden ontstaan. Met remediërende programma’s zorgen we dat leerlingen weer aansluiting vinden bij het tempo en niveau van de klas. Met compenserende software ondervangen we de gevolgen van hardnekkige problemen. Met leesbevorderende software vergroten wij de leesvaardigheid en woordenschat van leerlingen. Onze diensten borgen een effectieve inzet van de software. Zo dragen we bij aan het bevorderen van geletterd- en gecijferdheid.

Gemarkeerd product

Products

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top