Lichtwerk

Over ons

Lichtwerk maakt werkplaatsen en opleidingsposten ‘slimmer’ door het gebruik van Augmented Reality. We installeren assistieve en inclusieve technologie in maatwerkbedrijven, de maakindustrie, vormingscentra en scholen. We zorgen voor advies, infrastructuur en opleiding. Onze innovatieve aanpak en oplossingen zijn toepasbaar in alle sectoren, als permanente ondersteuning of als training.

Voor onze Augmented Reality-oplossingen maken we gebruik van Light Guide Systems, waarbij we projectietechnologie combineren met 3D-camera’s en sensoren om werkinstructies interactief aan werknemers, studenten en personen in opleiding te presenteren. Instructies worden stap voor stap op de werk- of opleidingspost geprojecteerd aan de hand van iconen, foto’s, filmpjes, geluiden, pick-to-light methodieken … Alles gebeurt in interactie met de gebruiker. Het systeem signaleert eventuele fouten en geeft feedback. Begeleiders en docenten kunnen zelf heel eenvoudig instructies programmeren. De technologie van Light Guide Systems wordt wereldwijd gebruikt, zowel in het normaal economisch circuit als in de sociale economie.

Met onze Augmented Reality-oplossingen willen we vormingscentra en scholen ondersteunen in het aanbieden van een beroepsopleiding op maat. Een persoonlijke en toekomstgerichte aanpak, op maat van de lerende, mee met de noden van de arbeidsmarkt, wordt zo haalbaar en realiseerbaar.

Lichtwerk is een samenwerking tussen werkplekarchitect emino, maatwerkbedrijf Mariasteen en Groep Gidts. Als innovatieve partners met een hart voor mensen ligt onze focus op mensen uit kwetsbare groepen: leerlingen met een beperking, werknemers met een arbeidshandicap, anderstaligen, langdurig zieken, ouderen …

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top