An Dumoulin & Sylvia Mommaerts

Sylvia Mommaerts is lerarenopleider binnen de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs van UC Leuven en is als onderzoeker verbonden aan het expertisecentrum ‘Education & Development’. Ze deelt graag haar expertise binnen de verschillende opleidingen, de onderzoekswereld en secundaire scholen. Ze is vooral bezig met de thema’s binnenklasdifferentiatie, zelfsturing en evaluatie en verdiept zich in hoe je deze thema’s als leerkracht of school kan verwezenlijken.

An Dumoulin is pedagoog in de lerarenopleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs van UC Limburg. Naast praktijkverantwoordelijke is ze ook coördinator van het project Leren Thuis Leren, een buddyproject waar studenten een kwetsbare leerling in het gezin ondersteunen in het ontwikkelen van zelfregulerende vaardigheden. Ze is geboeid door de thema’s zelfsturing en evaluatie en heeft expertise in het aanleren van coachvaardigheden en het begeleiden van individuen en groepen.

Scroll naar top