Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
15 Resultaten
Buitengewoon lager onderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs, Conferenties, Lager onderwijs, Lokaal 2, Secundair onderwijs
Emmy Vandenbussche  Louis Demeulenaere 

Een schoolbreed beleid over mediawijsheid

Voor heel wat scholen is het opstellen van een mediawijs beleid een ware uitdaging. Hoe ontwikkel je dit? Wat moet er allemaal instaan? Ontdek met de Beleidstool Mediawijsheid hoe je samen met de hele school een beleid ontwikkelt over mediawijsheid en een specifiek thema (cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht, online identiteit of desinformatie).

Read More »
Buitengewoon lager onderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs, Conferenties, Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Lokaal 2
Elke De Bree 

Seesaw: een online portfolio om ouderparticipatie te bevorderen

Ik neem je mee in de wereld van Seesaw, waar we met deze handige tool kinderen leren delen en fotograferen om zo de kloof tussen de school- en thuisomgeving wat kleiner te maken. Ook naar anderstalige ouders bouwen we een brug.

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs, Lokaal 2
Stephanie Vervaet 

Sterk in STEM in de kleuterklas!

Nood aan een verhelderende blik op STEM in de kleuterklas? In deze lezing maak je kennis met een totaalconcept over STEM-onderwijs en kleuters. Je komt te weten waarom STEM een meerwaarde betekent voor kleuters, wat STEM inhoudt en hoe STEM vorm kan krijgen met jonge kinderen. Via praktijkvoorbeelden verken je hoe STEM en kleuters hand

Read More »
Conferenties, Kleuteronderwijs, Lokaal 2
Eva Dierickx & Astrid Koelman 

Samen spelen, samen delen! Twee mythes uit kleuteronderwijs ontkracht

Helpt de veelgebruikte slagzin ‘samen spelen is samen delen’? En hoe leer je kleuters dan wél delen? Zijn beloningen/straffen de beste manier om ongewenst gedrag af te leren? Op basis van onderzoek en praktijkervaring gaan we dieper in op deze veelgehoorde mythes uit het kleuteronderwijs. Aan het eind van de presentatie ga je naar huis

Read More »
Buitengewoon lager onderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs, Conferenties, Hoger Onderwijs, Lager onderwijs, Lokaal 2, Secundair onderwijs, Volwassenonderwijs
Inge Piedfort 

Compenserende software voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften inzetten op school

Veel leerlingen leren vlot lezen en schrijven. Bij anderen verloopt dit wat langzamer. Maar wat als leerlingen hardnekkige problemen hebben met lezen of schrijven? Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met dyslexie of dyspraxie of anderstalige nieuwkomers. Compenserende software kan jouw leerlingen ondersteunen. Leerlingen kunnen hiermee teksten laten voorlezen, hun werkboekjes invullen op hun laptop of Chromebook,

Read More »
Conferenties, Secundair onderwijs
Andries Aerts  Melissa Wouters 

Samen leren samen leven in 1 + 2 DOE Atheneum Sint-Truiden

Vanuit de schoolvisie waarin talenten, gepersonaliseerd werken, uitdaging, eigenaarschap en verbinding centraal staan, heeft ons team een project uitgewerkt dat een antwoord biedt op de uitdagingen binnen een B-stroom (of doeners zoals wij hen noemen) en voor altijd komaf maakt met het zorgetiketje waarmee ze te vaak worden geassocieerd. De leerlingen gaan aan de slag

Read More »
Conferenties, Lager onderwijs
Natalie Provost 

ICT-beleid in lager onderwijs

Lezing over ICT-beleid in lager onderwijs. Hoe begin je daaraan voor een school of scholengemeenschap? Hoe zorg je voor een gedragen ICT-beleid? Hoe vorm je een visie op leren en lesgeven met digitale middelen? Samen met directeur basisonderwijs bespreken we hoe we in onze scholengemeenschap het ict-beleid vorm gaven. (We gingen op 1 jaar tijd

Read More »
Conferenties, Lager onderwijs, Secundair onderwijs
Hans Van Gelder 

In een kapsalon kan je ook Latijn spreken…

Veranderen lukt moeilijk. Opnieuw uitvinden gaat beter. Als je zin hebt in een uitdaging, tegen de stroom van alle bestaande kaders in, jezelf in het vuur wil smijten, tegendraads positief aan onderwijs wil doen, geen bomen, geen bos maar een woud wil maken, als je nog gelooft in kids en je gelooft niet echt meer

Read More »
Lokaal 2, Secundair onderwijs
Els Salambier 

Freinetscholen Keerpunt: een nieuwe visie op onderwijs krijgt vorm – SO

Het eerste deel van de lezing belicht de belangrijkste aspecten van de Keerpuntvisie en -aanpak: kleinschalig, competentie-overschrijdend aso-onderwijs met de freinettechnieken als vertrekpunt van het leren coöperatieve schoolorganisatie in 9 vestigingen het evaluatiebeleid (badgesysteem) het structuuronderdeel Freinetpedagogie de eigen Keerpuntleerplannen leeftijdsdoorbrekend onderwijs (‘classe unique’). Hoe dit alles in de dagelijkse lespraktijk verloopt, wordt toegelicht aan

Read More »
Basis onderwijs, Lokaal 2

Van een traditionele school naar een GOVA-school – BaO

Als gevolg van een sterk wijzigende leerlingenpopulatie werden de klassen in GO! basisschool Atheneum Denderleeuw superdivers. Een doorgedreven differentiatie drong zich op en daarom werd de schoolorganisatie grondig door elkaar geschud. Klassen werden leergroepen, leraren werken structureel samen in een professionele leergemeenschap en traditionele werkboeken maakten plaats voor eigen ontwikkeld (activerend) materiaal. De school heeft

Read More »
Hoger Onderwijs, Lokaal 2, Secundair onderwijs

ICT-competenties van leerkrachten echt verhogen – SO / HO

Er worden heel wat opleidingen georganiseerd om ICT-competenties van leerkrachten te verhogen. Maar uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd soelaas biedt. Hoe komt dat? En wat werkt wel? Tijdens deze lezing geven trachten we hierop een antwoord te bieden op basis van onderzoek van Stephen Comiskey (University of Limerick) en ervaringen uit de praktijk.

Read More »
Basis onderwijs, Lokaal 2

Tijd voor actief ICT-beleid – BaO

Ruim 20 jaar na het geslaagde PC/KD-project is er veel gebeurd. Maar Stef Van Malderen ging op zoek of er ook veel is veranderd. En dat resultaat is enerzijds bedroevend en anderzijds zeer divers. In zijn boek ‘ICT in het basisonderwijs, tijd voor een tweede versnelling’ geeft hij aan dat een gedegen en activerend ICT-beleid

Read More »
Scroll naar top