Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
8 Resultaten
Theater 1

EdTech, gamechanger voor onderwijs en opleiding

Educatieve technologie is een opkomende sector met grote gevolgen voor onderwijs en opleiding. Een nieuwe Voka-publicatie schetst de evoluties van de EdTechmarkt op wereldvlak en in Vlaanderen. Daarnaast komen alle mogelijkheden, randvoorwaarden en uitdagingen aan bod om dit succesvol te implementeren in het onderwijs- en opleidingslandschap in Vlaanderen.

Read More »
Theater 1

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

We nemen dagelijks digitale foto’s met onze smartphone en bekijken filmpjes op de sociale media. Heb je je echter ooit al vragen gesteld over de authenticiteit van zulke digitale beelden of video? Is wat we zien ook wat het lijkt? Digitale bestanden worden namelijk bijna altijd gemanipuleerd, zij het voor praktische redenen of met opzet.

Read More »
Theater 1

Waarom STEM voor meisjes is

Technologie steunt vaak nog op een louter mannelijk perspectief. Omdat de meeste ingenieurs mannen zijn, worden auto’s en telefoons bijvoorbeeld afgestemd op de gemiddelde man, waardoor ze niet altijd even geschikt zijn voor vrouwen. De komst van artificiële intelligentie maakt de nood aan meer vrouwen in technologie nog groter, omdat de genderbias ook in onze

Read More »
Theater 1

Artificial Stupidity: Naar digitaal humanisme

In deze lezing licht Fredo De Smet toe wat er nodig is om digitaal humanist te worden. Aan de hand van eenvoudige vuistregels vertelt Fredo hoe om te gaan met onze digitale realiteit. Een eye-opening talk over hoe we ons als mens verhouden tegenover de machines. En hoe we daar op een waardevolle manier mee

Read More »
Theater 1

Leren of presteren? Naar handvatten voor toetsing als een kans voor leren voor elke leerling

Is dit voor een cijfer? Moeten we dit kennen? Gaat u dit vragen op het proefwerk? Deze vragen worden door leerlingen veel gesteld. Toetsen zijn vaak nog de stok achter de deur om leerlingen in beweging te krijgen. Toetsen kunnen voor leerlingen ook beangstigend en spannend zijn. Ze worden gevoeld als een momentopname waarop zij

Read More »
Theater 1

Samenwerkend leren op school

In bijna elke les werken leerlingen nu en dan samen. Maar enigszins georganiseerd duo- of groepswerk is nog geen samenwerkend leren. Groepswerk wordt pas effectief samenwerkend leren als aan belangrijke voorwaarden is voldaan. En staat de docent er dan alleen voor? Welke rol kan de schoolleiding spelen bij de ontwikkeling van effectief samenwerkend leren in

Read More »
Theater 1

Innovatie op school en in de klas: van weerstand tot leiderschap

Innovatie betekent gedragsverandering. Ofwel doodt de schoolcultuur innovatie, ofwel verandert innovatie de schoolcultuur. In een basisschool De Ark in Leuven hebben wij voor dat laatste gekozen. Hoe? Door sterk en dus moedig leiderschap van iedereen: van directie tot leerling, van ouders tot Raad van Bestuur. Intrinsieke motivatie, zelfregulering en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. In deze

Read More »
Theater 1

Voor en na corona: van face to face naar afstandsonderwijs: lessons learned

De coronacrisis bracht – noodgedwongen – afstandsonderwijs op lichtsnelheid.  Toch zit dit al langer in de lift. Dankzij technologie tijds- en plaatsonafhankelijk een diploma behalen, jezelf professionaliseren, een vak of vaardigheid leren: een droom voor mensen met weinig tijd en veel plannen. In deze sessie deelt Saskia haar lessons learned als begeleider van de afstandsopleiding

Read More »
Scroll naar top