Activiteiten lijst

Tentoonstelling
Activiteitstypen
Plaats
Rangschikken  
5 Resultaten
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Digitale vaardigheden in de Franse les – SO

De nieuwe eindtermen Digitale vaardigheden ook in de Franse les? Et alors, pourquoi?! Daar hebben ze toch informatica voor? Pas toujours… Tijdens deze lezing (met veel praktijkvoorbeelden) koppelen we die eindtermen aan nieuwe en oude inzichten. Vanuit verschillende perspectieven bereiken we maximaal dat doel met een minimum aan inspanningen.

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Apps, animaties en interactieve kaarten voor fysische geografie – SO

In deze sessie verkennen we interactief lesmateriaal voor aardrijkskunde dat door de leerlingen kan worden gebruikt bij zelfstandig en onderzoekend werken. We gaan aan de slag met concrete voorbeelden uit de lespraktijk. Deze sessie richt zich vooral op de derde graad. Je kan alles direct uitproberen op een eigen iPad of laptop, maar dat hoeft

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

ICT-tools in de les PAV – SO

Tijdens deze sessie worden concrete voorbeelden aangereikt waarin gratis ICT-tools worden gebruikt in de lessen PAV (en MAVO). Komen o.a. aan bod: toetsen en oefenen met Kahoot! en Quizizz, spreekopdrachten met Flipgrid, verschillende manieren om te werken met Mentimeter….

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Leraren, zie je dat niet?! – SO

Visible Thinking is een project van Harvard University. Het probeert het denken van leerlingen zichtbaar te maken. Maar kun je deze theorie op een goede en leerzame manier inzetten in de klas, gebruik makend van digitale activerende werkvormen? Jazeker! En wel op een ontzettend effectieve manier, want ook de stille leerlingen krijgen nu een stem!

Read More »
Secundair onderwijs, Vaklokaal

Augmented Reality en de Light Guide System: Gepersonaliseerd leren met Real-time feedback in het BuSo – SO

In het buitengewoon onderwijs hebben leerlingen nood aan doorlopende persoonlijke begeleiding, iets wat voor leerkrachten niet altijd een haalbare kaart is. Veelal wordt pas bij het eindresultaat duidelijk dat een leerling een taak foutief uitgevoerd heeft en bovendien is het moeilijk te traceren waar het fout ging. Light Guide Systems zijn opstellingen die persoonlijke begeleiding

Read More »
Scroll naar top