Bouw vlot zelf jouw ideaal schoolplatform via MyRo Connect

Beschrijving

MyRo Connect laat je toe om jouw Microsoft Teams of Google Classroom platform snel uit te breiden met schoolspecifieke tools, om zo een volwaardig schoolplatform te bekomen.

MyRo Connect zorgt voor de connectie tussen de MyRo modules (o.a. Evaluatiesysteem, LVS, Agenda, Oudercontact, …) en Microsoft Teams of Google Classroom. Zo bouw je een schoolplatform met alle schooltools en gekoppeld met deze krachtige en universele platformen, die de leerlingen ook later in het bedrijfsleven zullen gebruiken. Daarnaast zijn er vele apps beschikbaar (o.a. BookWidgets) om deze platformen op maat verder uit te breiden.

MyRo Connect vereenvoudigt bovendien het beheer van deze externe platformen, dankzij de synchronisatie van de gebruikers en cursussen vanuit MyRo naar Microsoft Teams en/of Google Classroom. Evaluaties uitgevoerd op deze externe platformen, komen nadien automatisch in het MyRo evaluatiesysteem (inclusief geëvalueerde leerplandoelen!) en schoolagenda terecht. Zo gaan digitale en papieren evaluaties hand in hand.

Via een extra leerplandoelen koppeling, kan je zowel de individuele als de collectieve leerprogressie eenvoudig opvolgen en remediëren. Ouders, leerlingen en leerkrachten beschikken over een overzicht van de stand van zaken.

Media

Gallery

Scroll naar top