Nieuwe opleiding vernieuwd personeelsbeleid

Beschrijving

Is onderwijs nog één van de laatste sectoren zonder een hedendaags personeels- en evaluatiebeleid? Is het onderwijs blijven steken in de toestand van dertig-veertig jaar geleden zoals Dirk Van Damme recent nog poneerde op Radio 1? In de Standaard van 5 januari 2021 bestempelde een zij-instromer het onderwijs zelfs als een mega-bedrijf zonder HR-beleid. Hoog tijd om werk te maken van een krachtig mensgericht personeelsbeleid!

Waarom moet je deze opleiding nù volgen?

Recent wetenschappelijk onderzoek – gecompileerd en gepubliceerd door de Wallace Foundation – legt onomstotelijk het verband bloot tussen een krachtig schoolbeleid en onderwijskwaliteit (leerwinst). In het rapport lezen we onder anderen: ‘Effective principals orient their practice towards instructionally focused interactions with teachers, building a productive school climate, facilitating collaboration and professional learning communities, and strategic personnel and resource management processes.’

Maar hoe geef je nu voor je school of scholengroep een performant personeelsbeleid vorm? Wat zijn de dimensies die ertoe doen en hoe werken we ze uit voor onze school? Welke vrije ruimte is er om dit beleid uit te tekenen; zeker nu de Vlaamse overheid recent de mogelijkheid om de functioneringscyclus anders in te vullen mogelijk gemaakt heeft?

Hoe stellen we, naast het behalen van leerresultaten bij de leerlingen, het werkgeluk van onze medewerkers centraal en zorgen we ervoor dat medewerkers verlangen om in onze school te werken?

Je komt het te weten tijdens deze creatie-opleiding waarin we je een mix aanbieden van inspiratie, inzichten vanuit de wetenschap, praktische tools en een eerste plan van aanpak voor je (school)eigen HR-beleid.

Voor wie is dit traject vormgegeven?

Deze creatie-opleiding is bedoeld voor schoolleiders, beleidsondersteuners, coördinatoren en schoolbestuurders van basis, secundair, buitengewoon onderwijs, Centra voor Volwassenonderwijs en Centra voor Basiseducatie.

Scroll naar top