BLOON

Beschrijving

In deze remediërende spellingsoftware wordt de succesvolle BLOON-methodiek (Bekijken, Lezen, Omdraaien, Opschrijven en Nakijken) in digitale en verrijkte vorm aangeboden. Veel leerkrachten kennen de succesvolle BLOON-methodiek als hulpmiddel om kinderen gerichter extra spelling oefening te bieden. Deze remediërende spellingsoftware is breed inzetbaar en geschikt voor alle leerlingen van de basisschool (brede basiszorg) en meer specifiek de spelzwakke leerling (verhoogde zorg). Bovendien kan BLOON ingezet worden samen met of naast eender welke klassikale spellingmethode.

De software hanteert de gekende BLOON-methodiek maar biedt tegelijk heel wat meer mogelijkheden:

Aansluiten op de leerstof: bestaande of eigen (thema)woordenlijsten, tot 15.000 woorden
Gericht werken: inzetten op instructie en feedback + zelfcontrole, per leerling of in groep
Differentiëren: aanpasbaar per leerling, zowel voor extra groeps- als individuele oefening
Gevarieerd en leuk: verschillende overhoormethodes en spelletjes
Aanpasbare weergave: hak en plak hulp, aparte kleuren voor bepaalde klanken en letters en gerichte
instructie (bijv. spellingregels)
De juiste focus: op het inprenten van visuele woordbeelden en niet op het schrijven, ideaal voor kinderen met
minder goed ontwikkelde motorische vaardigheden (bijv. dyspraxie)

De sterktes van de BLOON-methodiek

Beroep doen op verschillende zintuigen tijdens het leerproces zorgt voor een betere verwerking.

Visuele ondersteuning: De leerlingen prenten de woordbeelden visueel in. Zo kunnen ze woorden los van
spellingregels sneller oproepen.
Auditieve ondersteuning: De leerlingen lezen de woorden hardop.

Media

Gallery

Website

Downloads

Scroll naar top