Digisnap

Beschrijving

Kenniscentrum Digisprong ontwikkelt op basis van SELFIEforTEACHERS een gratis zelfreflectietool. De tool peilt naar de ICT-competenties van elke leraar en is geënt op het
DigCompEdu Framework. De vragen zijn eenduidig, in duidelijke taal opgesteld en afgestemd op het Vlaamse onderwijs, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Elke reflectievraag vertrekt vanuit een competentie en bevraagt de mate van toepassing door de leerkracht.

Het overzichtelijke schoolrapport van Digisnap ondersteunt directies bij het opstellen van een traject op maat van hun lerarenteam. Digisnap is GPDR-proof en zal gelanceerd worden in het voorjaar van 2022.
Het kenniscentrum Digisprong zal in samenwerking met de partners opleidingsadviezen voorzien in de rapportage.

Scroll naar top