SETT CONNECT

Programma

Ontdek als eerste de keynotes voor Sett Connect

Wijze Lessen: twaalf bouwstenen over effectieve didactiek in de klas/afstandsles

Kristel Vanhoyweghen

Dé kerntaak van elke leraar is er voor zorgen dat zijn/haar leerlingen zo veel mogelijk bijleren. Maar hoe organiseren we onze instructie zodat er optimaal geleerd, geoefend én onthouden wordt? Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe leerlingen bijleren, wanneer het enkel ‘lijkt’ alsof er geleerd wordt en wat het leren belemmert. In het boek Wijze Lessen, gratis te downloaden op https://www.ou.nl/web/wijze-lessen, vertalen de auteurs de meest recente wetenschappelijke inzichten op het vlak van leren en instructie naar de klaspraktijk in twaalf bouwstenen. In de keynote deelt mede-auteur Kristel Vanhoyweghen de meest essentiële inzichten, wat die betekenen voor het lesgeven en ze voegt tal van voorbeelden toe die je snel en gemakkelijk kan implementeren in je (afstands)les.

d-teach: pedagogisch raamwerk voor online lesgeven en leren

Lieselot Declercq

D-teach staat voor Distance Teaching en is ontstaan vanuit een initiatief van pedagogen aan de Universiteit Gent. D-teach bekleedt een unieke positie in het veld van online leren in België aangezien ‘d-teach online school’ een online internationale school is met jarenlange ervaring in het online lesgeven en leren. De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen uit verschillende landen. D-teach werkt met een interdisciplinair team van leerkrachten, logopedisten, psychologen en pedagogen zodat een doelgerichte, persoonlijke en op maat gemaakte online opleiding kan worden aangeboden. Daarnaast is er ook ‘d-teach online training’ waarbij organisaties zich kunnen bekwamen in online opleiden. De focus ligt op online didactiek en het interactief, motiverend online leren. ‘Online lesgeven’ is voor het team van d-teach een noodzakelijke competentie  voor iedere leerkracht. Aangezien een kwaliteitslabel voor online lesgeven onbestaande was, ontwikkelden ze zelf een uniek pedagogisch raamwerk voor online lesgeven en online leren in samenwerking met Griffith University in Australië. D-teach kreeg hiervoor steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap van Innovatie en Ondernemen. Een raamwerk dat ook zeer inspirerend werkt voor alle leraren in het Vlaamse en internationale onderwijs.

Door professionele ontwikkeling inzetten op zelfredzaamheid, zelfsturing en levenslang leren

Kris Vande Moortel & een showcase school

Digitale tools leren gebruiken, is meer dan alleen knopjes leren indrukken. De kracht van een goede tool zit namelijk in de inzetbaarheid buiten de schoolcontext. Inzetten op het gebruik voor zelfredzaamheid, zelfsturing, taalontwikkeling… om tot levenslang leren te komen, heeft een meer toekomstgericht perspectief.

Met enkele voorbeelden tonen we je de eenvoud hiervan. Leer bvb hoe een rekenmachine ook een volwaardig leerplatform kan zijn.
Een van onze showcase schools vertelt je eveneens over hun aanpak bij de professionele ontwikkeling van het volledige schoolteam. Dit is namelijk de grootste kracht om in te zetten in een school. Ze getuigen zo over hun kijk op innovatie in het belang van het leren van alle lerenden.

Eigenaarschap en evaluatie

Ludo Heylen

Jongeren motiveren doe je natuurlijk ook via de manier waarop je evalueert. Dat veronderstelt een brede kijk op hoe jongeren ontwikkelen maar vooral ook jongeren een actieve plaats geven binnen die evaluatie.

Praktische tools voor afstandsleren

Mario Kicken

Het coronavirus zorgt nog steeds voor grote uitdagingen voor jou als leerkracht. Hierdoor is afstandsleren momenteel allesbehalve toekomstmuziek.
Digitale lessen aanbieden aan je leerlingen: het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar je moet het toch maar in de praktijk weten te brengen.

In deze lezing krijg je heel wat nuttige tips & trucs aangereikt die je meteen in de praktijk kan toepassen.

We bekijken de mogelijkheden om afbeeldingen, audio en video op te nemen vanaf je computer met gratis en eenvoudige tools. Bovendien bekijken we ook hoe je een gemaakte video toch nog kan bewerken. Zo knip je bijvoorbeeld een verspreking of klein foutje snel uit je video i.p.v. de video opnieuw te moeten opnemen.

Je Powerpoint als basis van je instructievideo? Ideaal, we bekijken ook deze optie.

Eenmaal je materiaal hebt gemaakt, leren we dit delen met je leerlingen

Een krachtige leeromgeving: een verhaal van digitale tools én teamwerk (casus Sint-Jozefscollege Aarschot)

Mattias Paglialunga & Bart De Roeck

Hoe neem je je team, je leerlingen én je ouders mee in dit verhaal? Directeurs Bart De Roeck en Mattias Paglialunga van het Sint-Jozefscollege uit Aarschot hebben vooral op verbinding ingezet en lichten hun gefaseerde aanpak en hun gemaakte keuzes toe. Vertrekkende van twee platformen, Smartschool en MS Teams, bouwt de school met digitale tools aan een krachtige leeromgeving. Maar de echte kracht ontstond vanuit een sterk teamwerk. Ze vertellen o.a. over de cruciale rol van vakgroepen in dit proces en over wat de valkuilen, maar ook de successen waren.

Foto’s: Illias Teirlinck

 

Digitaal is het nieuwe normaal. Wat nu?Clo Willaerts

Er werd al jaren aan de kar gesleurd maar ineens was het er: de digitale transformatie van het onderwijs. Nu de storm wat gaan liggen is, blikt digitaal expert Clo Willaerts kort terug op het voorbije half jaar, en biedt ze een realistische en toch optimistische kijk op de rol van digitale technologie in de leeromgevingen van leerkrachten, leerlingen en… ouders..

Groeigericht evalueren. Ja maar… en toch!

Katrien Goossens

Dat evalueren één van de moeilijkste taken van een leerkracht is, zegt ook Lieven Viaene, directeur van de onderwijsinspectie (Klasse, augustus 2019). Gelukkig is er heel wat informatie te vinden over “goed” evalueren: resultaten van onderzoeken, theoretische kaders, praktische uitwerkingen,… En toch lijkt het dat groeigericht evalueren (en dus eigenlijk groeigericht lesgeven) voor veel leerkrachten nog een uitdaging is, voor sommigen betekent dit stretchen buiten hun comfortzone.

In deze sessie staan we stil bij het waarom van evalueren, het effect van een groeigerichte aanpak en hoe het zou kunnen zijn om (nog meer) in te zetten op een groeigerichte klaspraktijk. En wat met het geven van feedback? Hoe kan je hiermee omgaan op een manier die werkt én haalbaar is?

Zelf aan het stuur doet groeien

Nele Van Oosten

Zelfsturing gaat over eigenaarschap, over sturen en loslaten. Over ongelijk onderwijs voor gelijke kansen, over pedagogische tact. Het is de grondhouding waarmee je onderwijs anders inkleurt: een vuur ontsteken in plaats van vat vullen… Hoe kunnen we onderwijs organiseren zodat de zelfsturing alle ontwikkelkansen krijgt? Minimale krijtlijnen en maximale speelruimte met 5 praktische bouwstenen.

In de loop van volgende weken ontdek je hier de volgende namen voor Sett Connect!

Scroll naar top